Ključ uspjeha leži u tome da prioritete ne prilagođavate rasporedu,već raspored svojim prioritetima.

Stephen Covey

Ostali seminari

  • U ponudi naše Akademije nalaze se i specijalno osmišljeni (Signature) seminari iz oblasti strateškog planiranja, organizovanja, ljudskih potencijala, rukovođenja, kontrole, postavljanja i postizanja ciljeva, izrade biznis i personalnih (karijerno-životnih) planova, pozicioniranje i brendiranje, networking, odnosi sa javnošću, upravljanje ličnim finansijama i finansijski menadžment, kreativno promišljanje, pisanje i publiciranje, upravljanje vremenom i prioritetima te mnoge druge aktuelne i potrebne teme, koje se mogu prilagoditi za različite personalne, profesionalne te korporacijske kratkoročne i dugoročne potrebe.
  • Pored pojedinačnih seminara i treninga posebno interesantnim nalazimo našu ponudu blokova odnosno serije različitih seminara koje zajedno sa poslodavcom i/ili njegovim predstavnikom nakon obavljenih razgovora i detekcije zajednički osmišljavamo, u sklopu izrade godišnjih planova kontinuirane edukacije.

Slobodno nas kontaktirajte za dodatna pitanja i besplatne konsultacije!