Transformacijski vikend – Tvoj novi život2018-02-21T17:35:43+00:00

Dva najvažnija dana u čovjekovom životu su onaj kada se rodi i onaj kada spozna zašto.

John C. Maxwell

Transformacijski vikend – Tvoj novi život

Ovo je ultimativno iskustvo koje trajno transformiše (mijenja) život polaznika. U toku transformacijskog vikenda kroz veoma specifične i moćne vježbe sa svakim individualnim polaznikom, prije svega definira se personalna misija. Misija u svojoj osnovi ne predstavlja ništa drugo do izjavu o svrsi postojanja a sama svrha života oduvijek je bila život sa svrhom. Pronaći svoju svrhu, stvoriti potpunu jasnoću lične vizije, ostaviti prošlost iza sebe i potpuno transformisan krenuti u svijetlu budućnost cilj je ovog iluminirajućeg dvodnevnog procesa. Dr Kenan Crnkić navedeno iskustvo u pravilu nudi samo jednom u toku godine a mjesta se jako brzo popunjavaju.

Ukoliko i Vi želite svjedočiti čudima u svom novom životu kontaktirajte nas što prije!