Mi smo ono što iznova činimo. Savršenstvo stoga nije čin već navika.

Aristotel

Power day

Kada klasično motivaciono predavanje kombiniramo sa konkretnim tehnikama te specifičnim znanjima i vještinama koje se odmah mogu početi primjenjivati u svakodnevnom životu govorimo o cjelodnevnom interaktivnom seminaru koji ima za cilj snažno prodrmati, probuditi, nadahnuti te kroz ogromnu infuziju pozitivne energije promijeniti kompletan način razmišljanja polaznika koji postaju kreatori vlastite motivacije ali i osobe koje su spremne da navedenu motivaciju kontinuirano prenose na svoje personalno i profesionalno okruženje. Na ovom nezaboravnom događaju ne samo da prenosimo motivaciju i neophodna znanja i vještine nego iznad svega sa sigurnošću osposobljavamo polaznike da stečena znanja budu u stanju primijeniti uvijek i iznova. Power day se organizuje kao cjelodnevni interaktivni seminar.

Ukoliko imate dodatna pitanja ili želite organizirati jedan ili više „power day“ događaja slobodno nas kontaktirajte!