Galerija2018-09-27T09:06:28+00:00

Ljudi posluju sa ljudima, ne sa kompanijama.

Lisa Moscarelli

Galerija

Regionalni seminar Zagreb, 11.11.2017.