Galerija 2018-06-26T22:22:21+00:00

Ljudi posluju sa ljudima, ne sa kompanijama.

Lisa Moscarelli

Galerija

Regionalni seminar Zagreb, 11.11.2017.