Ljudi posluju sa ljudima, ne sa kompanijama.

Lisa Moscarelli

Galerija